Krásna škôlka-žaba

Škôlka krásna je klasifikovaná ako kriticky ohrozená (CR) a čelí mimoriadne vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode.Obrázky Krásna žaba na liste Krásna škôlka na liste Druhy súvisiace s - * Rodinná skupina * Habitat * Stav ochrany Viac

Obrázky Krásna škôlka-žaba na listeŽiadny predchádzajúci obrázok Krásna škôlka-žaba na listeŽiadny ďalší obrázok Viac