Fotografie a fakty o čiernych hlavách nočných opíc

Na licenciu bola poskytnutá licencia Creative Commons Uvedenie zdroja ShareAlike preukaz
Pôvodný zdroj: Základná mapa odvodená od súboru: BlankMap-World.png. Údaje o distribúcii z Červeného zoznamu IUCN
Autor: Čerešňa

Nočná opica s čiernou hlavou

Poradie: Primáti
Rodina: Cebidae
Podčeľaď: Aotinae
Druh: Aotus nigriceps

Kľúčové slová: čierna

nemecký ovčiak a border kólia sa miešajúNočná opica čiernohlavá, peruánska nočná opica, je uvedená ako najmenej znepokojujúca. Nespĺňa podmienky pre viac rizikovú kategóriu. V tejto kategórii sú na červenom zozname ohrozených druhov IUCN zahrnuté rozšírené a početné taxóny

Pomenovania pre nočnú opicu s čiernymi hlavami
Mládež / dieťa nočnej opice s čiernymi hlavami sa nazýva dojča. Skupine nočných opíc s čiernymi hlavami sa hovorí „vojsko, sud, kmeň alebo vozík“.
Krajiny
Bolívia , Brazília a Peru
Biotopy nočnej opice čiernohlavej
les a Subtropická / tropická vlhká nížina

Fakty o nočnej opici s čiernou hlavou

Neboli nájdené žiadne fakty
Viac zvierat začínajúcich na B