Sumec čierny lancer

Je to jediný druh rodu Bagrichthys, s ktorým sa obchoduje pre hobby akvária.

Sumec čierny lancer žije v pri dne , sladká voda , rozsah pH: 6,5 - 8,0, rozsah dH: 24 prostredie.

sumca čierneho lancera sa bežný názov používal pre Bagrichthys macracanthus. Viac