Cape dažďová žaba

Dažďová žaba Cape je klasifikovaná ako zraniteľná (VU), považuje sa za osobu, ktorá čelí vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode.Dažďová žaba Cape alebo obrovská dážďovka (Breviceps gibbosus) je druh žaby z čeľade Microhylidae. Je endemický pre Južnú Afriku. Jeho prirodzeným prostredím je kríková vegetácia stredomorského typu, pastviny, vidiecke záhrady a mestské oblasti. Ohrozuje ju strata biotopu. Viac

2 Podobné dažďová žaba Cape - Breviceps gibbosus je bežná na dolných svahoch tabuľky ... ViacZbory Cape Rain Frog sa niekedy vyvíjajú pred dažďom a sú tak znamením, že dážď bezprostredne hrozí. Hovor je krátky a podobný kriketu. Záchvaty zvyčajne pozostávajú zo série jednotlivých hovorov. ViacCape Rain Frog bola zjavne prvou africkou žabou, ktorú západná veda popísala v roku 1550 nášho letopočtu. Nachádza sa v obmedzenom rozsahu v Kapskom Meste a Piketbergu. Viac