Guadaloupská basa

Guadalupská basa je vzácny druh rýb, ktorý je endemický na U.

najlepšie plemená krížencov pudlov
Obrázok basy Guadaloupe bol licencovaný Creative Commons Uvedenie zdroja .
Pôvodný zdroj: Guadalupe Bass (Micropterus treculii, autor Clinton & C
Autor: Clinton a Charles Robertson z Del Ria, Texas a San Marcos, TX, USA

Guadaloupská basa žije v pri dne , sladká voda prostredie.

O guadaloupskej basy nie je nič známe