Obrázky a fakty potkanov o bledom poli

Krysa bledého poľa

Poradie: Rodentia
Podrad: Sciurognathi
Rodina: Muridae
Podčeľaď: Murinae
Druh: Rattus tunneyi

Kľúčové slová: nočný , žltá , hnedá

Krysa bledého poľa je na Červenom zozname ohrozených druhov IUCN uvedená ako takmer ohrozená (LR / nt), je blízko kvalifikácie alebo sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti kvalifikuje do ohrozenej kategórie.Pomenovania krysy bledého poľa
Mláďaťu / dieťaťu bledého poľného potkana sa hovorí „mačiatko, hniezdo, mačiatko alebo šteňa“. Samice sa nazývajú „srna“ a muži „buck“. Skupina potkanov so svetlým poľom sa nazýva „kolónia, horda, svorka, mor alebo roj“.
Krajiny
Austrália

Fakty o kryse zo svetlého poľa
Viac zvierat začínajúcich na P